خبر بد برای دولت اصلی برای بازنشستگان


طبق روال هر سال حقوق بازنشستگان از ابتدای سال جدید کمی افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان و همچنین سایر حقوق به صورت ماهانه پرداخت می شود. مجلس با افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1401 و بر اساس آخرین گزارش ها در مورد حقوق بازنشستگان و میزان افزایش آن موافقت کرد. این بر اساس اخبار منتشر شده توسط کمیته مشترک است حقوق بازنشستگان در نهایت امسال افزایش و اجرا خواهد بود.

دستمزد پرداختی به مستمری بگیران یا وارثان کارگران و از کارافتادگان را مستمری می گویند. پس از فوت متوفی، در صورتی که فرد مستمری دریافت کرده باشد و بازماندگان متوفی مستحق باشند، امکان دریافت سهمی از مستمری متوفی را دارند.

در صورتی که متوفی دارای چندین بازماندگان مستمری باشد، هر یک از آنها طبق قانون می توانند از این حق برخوردار شوند. کیفیت تقسیم و میزان هر سهم ارثی مستمری متوفی را قانون تعیین می کند.

شرایط دریافت مستمری بازماندگان

بیمه شده بازنشسته است.

اگر مستمری بگیر فوت کند یا واجد شرایط دریافت مستمری نباشد، سهم باقیمانده او افزایش می یابد.

بیمه شده ای که در ده سال آخر عمر خود حداقل یک سال حق بیمه پرداخت کرده باشد. مشروط بر اینکه در سال آخر عمر 90 روز کاری حق بیمه را پرداخت کرده باشد.

اگر بیمه شده این شرایط را نداشته باشد، اما بیست سال قبل از فوت حق بیمه پرداخت کرده باشد، بازماندگان وی همچنان مستمری خواهند داشت.

چنانچه بیمه شده بر اثر حادثه حین کار در کارگاه یا کارگاه یا در حین انجام مأموریت کاری و نیز بیماریهای شغلی و نجات سایر کارگران فوت کند، برای برقراری مستمری فوت شرایط خاصی لازم نیست. با این شرایط، فرد موروثی در صورتی که سابقه بیمه یک روزه داشته باشد مستمری می گیرد. حتی اگر این افراد در تامین اجتماعی بیمه نباشند، بازماندگان آنها تنها با برقراری ارتباط استخدامی با کارگاه و تامین اجتماعی مستمری دریافت خواهند کرد.

• مجموع مستمری بازماندگان نباید از مستمری حق مستمری تجاوز کند. در صورت افزایش، سهم هر یک از مستمری بگیران به نسبت کاهش می یابد.

• در صورتی که زن بیمه شده باشد، فرزندان وی در صورتی که پدر در قید حیات نبوده و یا تحت حمایت همسر بوده و یا مستمری بیمه دریافت نکنند، تنها پس از فوت می توانند از مستمری بازماندگان استفاده کنند. اگر به ارث علاقه دارید، ببینید در این صورت پدربزرگ و مادربزرگتان از شما ارث می برند.

در گذشته اگر شوهر متوفی پس از فوت مجدداً ازدواج می کرد، مستمری او کاهش می یافت. اکنون با توجه به بند 1 ماده 48 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 و آئین‌نامه‌های مربوط مصوب 26 بهمن 1393 ازدواج دائم همسر متوفی یا مستمری بگیران مانع از ادامه زندگی آنان نخواهد بود. پرداخت مستمری فوت و سایر مزایای تکمیلی.

ضمناً فرزندان پسر تا سن 18 سالگی مستمری دریافت می کنند و پس از آن مستمری آنها کاهش می یابد. اما اگر پسر در حال تحصیل باشد تا 25 سالگی مستمری پرداخت می شود. همچنین در صورتی که فرزندان پسر به دلیل جراحت یا بیماری که توسط کمیسیون پزشکی تعیین می شود قادر به کار نباشند مستمری آنها کاهش نمی یابد.

در مورد فرزندان دختر نیز تا زمانی که با کسی ازدواج نکرده باشند و کار نکنند مستمری دریافت می کنند. اگر دختر ازدواج کند یا کار کند، مستمری او کاهش می یابد.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، 18 صندوق بازنشستگی در ایران وجود دارد که در مجموع حدود 23.6 میلیون مشترک و بازنشستگان کلیدی را پوشش می دهند.

مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی، صندوق های بازنشستگی را با بحران عمومی ورشکستگی مواجه دانست و گفت: وقتی کشوری با بحران اقتصادی مواجه است، مسلماً همه ارکان اقتصادی کشور نیز دخیل هستند. در چنین شرایطی، صندوق‌های بازنشستگی با وضعیت بحرانی‌تری روبرو هستند، زیرا برخی از این صندوق‌ها در حال حاضر طبق آمار رسمی ورشکسته هستند و بدون حمایت دولت قادر به انجام وظایف خود نیستند.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، 18 صندوق بازنشستگی در ایران وجود دارد که در مجموع حدود 23.6 میلیون مشترک و بازنشستگان کلیدی را پوشش می دهند. در عین حال، این چهار صندوق در حال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نیستند و در قوانین بودجه سنواتی مبالغ حمایتی پیش بینی شده است.

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با فرارو از تبدیل وضعیت صندوق های بازنشستگی در کشور به بحران خبر داد. در صورت تداوم وضعیت فعلی، دولت باید نیمی از کل بودجه را صرف صندوق های بازنشستگی غیراجتماعی کند. تضمینی برای چهار یا پنج سال آینده برای پوشش هزینه این وجوه و جلوگیری از ورشکستگی.

شکاچی با تاکید بر اینکه ادامه وضعیت فعلی صندوق های بازنشستگی غیرممکن و مشکل ساز است، افزود: دولت باید اصلاحات ساختاری را برای رسیدگی به وضعیت بحرانی صندوق ها در حالی که سال هاست صندوق های بازنشستگی در حیاط خلوت دولت ها هستند، در دستور کار خود قرار دهد. مدیران این صندوق ها در حالی حقوق های نجومی می گرفتند که شاهد ناکارآمدی مدیریت در این صندوق ها هستیم و دست اندازی دولت و سایر نهادها به منابع و درآمدهای صندوق ها وضعیت امروز آنها را به مرز بحران رساند.

دیدگاهتان را بنویسید