سامانه جدید ثبت نام کمک هزینه بازماندگان معرفی شد معترضان باید به این سامانه مراجعه کنندوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی از بازگشایی سامانه حمایتی خبر داده است.

دیدگاهتان را بنویسید