سپرده 27 میلیونی در پرتفوی سهام; امشب


ارزش سهام عدالت در اثر نوسانات بازار سهام افزایش و کاهش می یابد ارزش سهام عدالت مستقیم و غیرمستقیم متفاوت است. ارزش سهام عدالت در هر بخش متفاوت است. ارزش سهام عدالت در اوراق یک میلیون تومانی نسبت به سایر اوراق ارزش بیشتری دارد.ارزش سهام در حقوق صاحبان سهام مردم متفاوت هستند.

ارزش سهام عدالت در پایان معاملات امروز با 0.5 درصد کاهش نسبت به روز چهارشنبه (25 خرداد) و ارزش پرتفوی 532 هزار تنی و یک میلیون تنی و 492 هزار تنی سهام عدالت به 14 میلیون و 14 میلیون تن رسید. 714 هزار تن به ترتیب 27 میلیون و 723 هزار تن و 13 میلیون و 643 هزار تن رسید. با این حساب ارزش بازار 60 درصد از سبد 532 هزار تومانی سهام عدالت به 8 میلیون و 828 هزار تومان رسید.

ارزش سهام

شاخص کل بورس با 624 واحد کاهش به رقم یک میلیون و 542 هزار و 86 واحد و شاخص بورس به رقم 429 هزار و 675 واحد رسید.

ارزش معاملات امروز بورس 3464 میلیارد تن بود که در نهایت ارزش کل بورس به 6116 میلیارد تن رسید.

تاثیرگذارترین شاخص بازار کگل، نوری، شپدیس، شپنا، هرماپنا، وبملت و شتر تاثیرگذارترین شاخص بازار زاگرس، آریا، ددانا، دماوند، بمپنا، بگیلان و اتکای بیشترین تاثیر را دارد. اکثر نمادهای سبد سهام امروز با کاهش مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت در 8 خرداد 1401 490 هزار تن بود.

نام شرکت سهامی

قیمت نهایی سهم

(تومان)

تعداد سهام به ازای هر سهامدار
فارس 842 1168
شیوا 1222 49
شاوان 2480 5
دانا 99 45
بنیرو 238 3
رمپنا 1768 143
من می گویم 758 244
ال 1363 107
حکشتی‌

2115

80
فولاد 1175 2520
توده برگ 904 48
من برنده می شوم 559 116
سراب 1577 9
ورنا 515 3
هپترو 2928 1
گاد 1602 237
وپست 415 16
فندق 19050 49
شین 696 416
شتران 534 2600
شبندر 899 930
بوسویچ 1600 9
وبملت 380 305
وبصادر 193 1427
شرق 168 420
وتجارت 193 1822
آتش 2011 32
شراز 14215 4
جم 4712 42
خانواده 740 1840
سدشت 3303 8
منفجر شود 1593 38
وتوسا 939 12
شبریز 2323 41
خساپا 190 36
لطفا 88 22
ترانس 233 3

ارزش سهام عدالت در 8 خرداد 1401 532 هزار تن بود.

پس از پایان معاملات امروز بورس ایران (28 خرداد 1401)، ارزش 532 هزار تن سهام قضایی به 12 میلیون و 68 هزار و 956 تن رسید.

تعداد سهام 532 هزار سهام عدالت تومانی خود را در جدول زیر مشاهده می کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت نهایی سهم

(تومان)

تعداد سهام به ازای هر سهامدار
فارس 842 2292
شیوا 1222 47
شاوان 2480 4
دانا 99 16
بنیرو 238 3
رمپنا 1768 137
من می گویم 758 239
ال 1363 104
حکشتی‌ 2115 78
فولاد 1175 2520
توده برگ 904 73
من برنده می شوم 559 296
سراب 1577 9
ورنا 515 3
هپترو 2928 1
گاد 1602 181
وپست 415 16
فندق 19050 47
شین 696 1008
شتران 534 2090
شبندر 899 912
بوسویچ 1600 9
وبملت 380 299
وبصادر 193 1400
ماشین 211 47
وتجارت 193 1788
آتش 2011 31
شراز 14215 4
جم 4712 41
خانواده 740 1473
سدشت 3303 8
منفجر شود 1593 38
وتوسا 939 12
شبریز 2323 15
خساپا 190 39
لطفا 88 22
ترانس 233 3

دیدگاهتان را بنویسید