فیلم 18+ حمله خونین به قهرمان بوکس ایران با قمه! | انگشت ابوالفضل امینی قطع شدتعدادی ناشناس به ابوالفضل امینی قهرمان بوکس حمله کرده و با قمه و چاقو به وی حمله کردند.

دیدگاهتان را بنویسید