قیمت خودرو کاهش یافت آخرین قیمت خودرو امروز 10 مرداد در بازارقیمت خودرو همچنان در نوسان است. اما بازار در رکود است. به نظر می رسد این تردیدها تا نهایی شدن و نهایی شدن مذاکرات در وین و موضوع واردات خودرو به کشور ادامه داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید