قیمت دام عید قربان; 16 جولای 1401


هر ساله در آستانه عید سعید غدیر خم بازار دام با افزایش تقاضا گرم می شود و دامداران و عشایر از فرصت استفاده می کنند و دام های خود را می فروشند تا از این بازار بهره ببرند.

اما بازار دام عید قربان امسال به گفته کارشناسان با سال های گذشته متفاوت است. به نظر می رسد بازار عید قربان امسال نتوانسته انتظارات دامداران و عشایر را برای بهره مندی از بازاری پر رونق و گرم برآورده کند.

منصور پوریان رئیس هیأت عرضه دام کشور دلیل عدم رونق بازار دام در سال جاری را افزایش عرضه دام از سوی دامداران و عشایر و سپس وضعیت نامناسب اقتصادی مردم عنوان کرد.

وی گفت: گرما، محدودیت منابع آبی و گرانی خوراک دام کشاورزان و عشایر را بر آن داشته تا برای عید قربان امسال دام های بیشتری را به مزارع بیاورند.

به گفته پوریان؛ به این ترتیب افزایش قیمت دام که معمولاً در بازار عید قربان شاهد آن بودیم، امسال رخ نخواهد داد.

وی تصریح کرد: دامداران تنها بخشی از دام های مازاد را که نمی توانند حمایت کنند می توانند در این بازار بفروشند.

پوریان قیمت کنونی هر کیلوگرم بره نر چاق کشتار میدانی را 72 تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هر کیلوگرم بز نر چاق 70 تا 75 هزار تومان، هر کیلوگرم بره نر بدون چربی 55 تا 60 هزار تومان است. و هر کیلوگرم چربی یک قوچ جوان 70 تومان 75 هزار تومان و هر کیلوگرم قوچ جوان لاغر 65 تا 70 هزار تومان است.

وی ادامه داد: همچنین هر کیلوگرم گوسفند پیر چاق 40 تا 45 هزار تومان، هر کیلوگرم گوسفند پیر لاغر 30 تا 35 هزار تومان، هر کیلوگرم گوسفند جوان چاق 50 تا 55 هزار تومان و هر کیلوگرم گوسفند جوان لاغر 45 تا 50 هزار تومان می ارزد.

پوریان قیمت بزهای ماده چاق را کیلویی 60 تا 65 هزار تومان، بزهای ماده لاغر 50 تا 55 هزار تومان، بزهای نر چاق 70 تا 75 تومان و بزهای نر لاغر 60 تا 65 هزار تومان عنوان کرد.

وی افزود: بچه چاق کیلویی 60 تا 68 هزار تومان و بز لاغر از 55 تا 60 هزار تومان قیمت دارد.

رئیس شورای تامین دام در کشور قیمت بره نر بدون چربی را 65 تا 70 هزار تومان در هر کیلوگرم عنوان کرد و گفت: هزینه هر کیلوگرم گوساله نر پرواربندی در مزرعه به طور متوسط ​​76 هزار تومان است.

دیدگاهتان را بنویسید