لحظه ثبت سهام عدالت بازمانده مشخص می شود


محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی درباره باقی مانده سهام عدالت گفت: ما منتظر آیین نامه اجرایی دولت از سوی وزارت اقتصاد هستیم و هفته گذشته پیگیری شد و دولت اعلام کرد که این موضوع شناسایی است. سهام قابل انتقال

نماینده مردم کرمان و راور در شورای اسلامی افزود: پیش بینی می کنیم 4 میلیون نفر از افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد زنده بمانند و گروه های اولویت بعدی کارگران، کارمندان و … هستند. کشور باید اعلام شود

دیدگاهتان را بنویسید