نوع توزیع بنزین تغییر کرد تصمیم جدید دولت درباره سهمیه بندی بنزینوزیر اقتصاد گفت: طرح بنزین برای همه 5 ماه دیگر در جلسه ای با رئیس جمهور بررسی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید